Nezumi Lab

เรื่อง IT รู้ไว้…ทันโลก

ความหมายของ เทคโนโลยีการตลาดในไทย

ความหมายของ เทคโนโลยีการตลาดในไทย

เทคโนโลยีทางการตลาด เป็นขั้นตอนดำเนินกิจกรรม ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขายและตลาด โดยจัดเป็นภาระทำงานสำคัญที่อยู่ภายใต้หน่วยงานหนึ่ง อันสืบเนื่องมาจากแนวความคิดดำเนินธุรกิจ ณ เดี๋ยวนี้ เน้นไปยังความพอใจของลูกค้าเป็นเป้าหมายหลัก ทั้งนี้หน่วยงานทั้งหลายแหล่จึงควรให้ความใส่ใจกับขั้นตอนปฏิบัติการ ทางด้านตลาด รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่พนักงานของทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างมูลค่าของสินค้าอันมอบให้แก่ลูกค้าทุกราย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความชอบใจของลูกค้าที่มากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีภาพลักษณ์ดียิ่งขึ้นตามไปด้วย

เทคโนโลยีการตลาด

เทคโนโลยีการตลาด เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในงานตลาด ทั้งยังในเรื่องพัฒนาสินค้าตลอดจนสร้างโปรแกรมทางตลาดที่ดี อันจำเป็นที่จะต้องใช้สารสนเทศเข้ามาช่วยด้วย เนื่องจากในขณะนี้ ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้น ลูกค้ามีทางเลือกมากยิ่งขึ้น ทำให้แนวทางตลาดมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น และก็ธุรกิจก็ยังจำเป็นจะต้องเจอหน้ากับสภาพแวดล้อม ซึ่งมีการเปลี่ยนไปอย่างเร็วแล้วก็แข่งขันกันรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้น การใช้สารสนเทศอันทันสมัยก็เลยมีความสำคัญอย่างมากมาย

การตลาด มีความหมายต่อธุรกิจ ด้วยเหตุว่าหน่วยงานนี้จะคอยดูแลขั้นตอนกระจัดกระจายสินค้าแล้วก็บริการลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่ศึกษาเล่าเรียน , พินิจพิจารณา , คิดแผน ตลอดจนสร้างสิ่งที่มีความต้องการ และก็ผลักดันวิธีขายจนสินค้าถึงมือลูกค้า อันมีปัจจัย 4 ข้อ คือ สินค้า , ราคา , สถานที่ และก็โฆษณา ซึ่งเรียกว่า ‘4Ps’ โดยสารสนเทศชนิดนี้ จะต้องขั้นตอนวิเคราะห์ , วางแผน , พิจารณา ตลอดจนควบคุมให้แผนเป็นไปตามต้องการซึ่งแหล่งข้อมูลที่นำมาตกผลึก มีดังนี้…

  1. ปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นถึงยอดจำหน่ายและก็ขั้นตอนปฏิบัติงานทางด้านตลาด ในตอนช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเรื่องจริงอันเป็นผลมาจากขั้นตอนดำเนินการ ซึ่งช่วยตรวจสอบ , ควบคุม ตลอดจนวางทางปฏิบัติให้มีคุณภาพสูงมากเกินไปกว่าเดิม
  2. วิจัยตลาด ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็พินิจพิจารณาข้อมูลทางตลาด เน้นไปในเรื่องของการกระทำกับความเชื่อมโยงของผู้บริโภค โดยนักการตลาดจะต้องวิจัยบนข้อสมมติพร้อมเก็บข้อมูลจากกลุ่มทดลอง ตามปกติแล้วข้อมูลสำหรับเพื่อการวิจัยตลาด มักได้มาจากการรวบรวมข้อมูลช่วงต้น ตัวอย่างเช่น สังเกต, สัมภาษณ์ , ใช้แบบสำรวจ การศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยตลาดจะช่วยทำให้ผู้บริหารมีขั้นตอนคิดแผนแล้วก็ตัดสินใจได้ดีขึ้น แต่ว่าดังนี้ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของความถูกต้องชัดเจนตลอดจนความน่าเชื่อถือสำหรับการชี้แจงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายด้วย
  3. คู่แข่ง สิ่งหนึ่งที่ธุรกิจจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในคู่แข่งขัน ก็คือ เรื่องของปริมาณและก็ประสิทธิภาพ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับมาจากงานของคู่แข่ง อันช่วยให้ธุรกิจของคุณวางแผนอย่างเหมาะควร ตามปกติแล้วข้อมูลที่ได้มาจากคู่แข่งขันจะมีลักษณะไม่มีส่วนประกอบ ได้แก่ ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ , บริการ , สัมภาษณ์ลูกค้า ฯลฯ
  4. กลยุทธ์ เป็นข้อมูลที่สำคัญทางตลาด เนื่องจากกลยุทธ์นับว่าเป็นเครื่องกำหนดหนทางปฏิบัติของทุกธุรกิจ ทั้งยังเป็นพื้นฐานสำคัญในขั้นตอนกำหนดกลอุบายอีกด้วย
  5. ข้อมูลภายนอก การเปลี่ยนแปลงอันเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจ , การบ้านการเมือง , สังคม และก็เทคโนโลยี โดยมีผลต่อช่องทางหรือปัญหาต่างๆของธุรกิจ รวมถึงเปลี่ยนขั้นตอนของการปฏิบัติงานด้วย